video tai chi perpignan, tai chi 66, tai chi bompas, tai chi canet

TAI CHI ENERGIE

VIDEOS YOU TUBE

VIDEOS SUR LA FAMILLE YANG

Yang Cheng Fu

Yang Sau Chung ( fils ainé de Yang Chen Fu)

Ip Tai Tak ( premier disciple de Me Yang Sau Chung)

Yang Zhen Ji ( 2ème fils de Yang Chen Fu)

Yang Zhen duo ( 3ème fils de Yang Chen fu )

Yang Jun ( Petit fils de Yang Zhen Duo )

VIDEOS SUR LES AUTRES STYLES DE TAI CHI

SUN LU TANG

CHEN

WU

WU HAO